Prekių ženklų elektroninė paieškos sistema europe

Pirmosios instancijos Žemės teismas Landgericht , Vokietijoje šį bendrovės Coty ieškinį atmetė. Ar ankstesnio prekių ženklo savininkams pranešama apie galimas prieštaraujančias teises? Raštas yra tik informacinio pobūdžio ir jo jokiu būdu nereikia laikyti išvada, kad egzistuoja prieštaravimas ar kad susiję ženklai, prekės ir paslaugos iš tikrųjų yra tapatūs arba panašūs.

Pro 3, ES teismų jurisprudencijoje iki šiol yra ne viena išspręsta byla, kuriose buvo aiškinami prekių ženklų naudojimo klausimai vykdant ar organizuojant prekių pateikimą rinkai naudojantis elektroninėmis prekyvietėmis.

Tiesa, atrodytų, kad kvalifikuojant, ar elektroninės prekyvietės veikloje naudojamas prekių ženklas, turėtų priklausyti vien nuo to, ar tokia prekyvietė atlieka kokius nors prekių pateikimo rinkai veiksmus. O tai, ar ji žinojo apie teisių į prekių ženklus pažeidimą, tai galėtų turėti reikšmės ne sprendžiant prekių ženklo naudojimo klausimą, o nebent prisidėjimą prie pažeidimo darymo, t.

prekių ženklų elektroninė paieškos sistema europe geriausi techniniai rodikliai akcijų prekyba

Kitaip tariant, jeigu nežinojo ir negalėjo žinoti, kad prekė, kurią pardavėjas pateikia rinkai, nepaisydamas prekių ženklo savininko teisių, yra pateikiama neteisėtai. Tačiau toliau pateiksiu tam tikrus vertinimus, kaip faktai gali sąlygoti visai kitokį sprendimą. Čia padarysiu išlygą, kad mes kalbame tik apie tas elektronines prekyvietes, kurios veikia kaip tarpininkai ir kitų asmenų į rinką pateikiamų prekių sandėliuotojai.

Tai yra, kai per valdomą elektroninę platformą sudaromos galimybės sueiti į sutartinius santykius tarp pardavėjų ir pirkėjų, arba ir kai sandėliuojamos pardavėjų prekės. Kitaip tariant, elektroninė prekyvietė atlieka tik tarpininko arba ir sandėliuotojo vaidmenį. Bet, kaip minėta, gali skirtis veiksmai ir jų pobūdis organizuojant tarpininko vaidmenį.

Ženklų paieška

Kuo mažiau neutralesnis elektroninės prekyvietės, kaip tarpininko tarp pardavėjo ir pirkėjo vaidmuo, tuo daugiau galimybių elektroninę prekyvietę pripažinti, kad ji savo komercinėje veikloje naudoja prekių ženklą. Kitaip tariant, gali būti taip, kad elektroninės prekyvietės operatorius vykdo ne tik neutralų prekių sandėliavimą ir, tarkim, vežimą, bet vykdo daug platesnio spektro veiklą.

Jeigu elektroninė prekyvietė atlieka ir būdingus prekių pateikimo rinkai veiksmus, t. Konkrečiai žiūrint į ESTT jurisprudenciją, susijusioje su prekių ženklo naudojimo eksploatuojant elektroninę prekyvietę, yra teismo suformuotos tam tikros šio klausimo aiškinimo pozicijos, priklausomai nuo elektroninės prekyvietės vaidmens.

Tačiau, kuo aktyvesnis elektroninės prekyvietės operatoriaus, kaip tarpininko, vaidmuo, tuo labiau tikėtina, kad būtų pripažįstama, kad prekių ženklas naudojamas ir elektroninės prekyvietės operatoriaus veiksmais.

Pavyzdžiui,  jeigu elektroninės prekyvietės platforma ne tik skelbia apie kitų asmenų parduodamas prekes ar jas sandėliuoja, bet ir savarankiškai aktyviai atlieka daug pardavėjui būdingų darbų pvz.

prekių ženklų elektroninė paieškos sistema europe tradingview strategija išėjimas

Tarkim, jeigu elektroninė prekyvietė dalyvauja įgyvendinant integruotą verslo modelį ir vykdo aktyvius veiksmus per pardavimo procesą, t. Taip pat turėtų būti vertinama, kaip vykdomą veiklą objektyviai gali suvokti ir vartotojas, kuris trečiųjų asmenų prekes įsigyja naudodamasis elektroninės prekyvietės platforma, kaip, pvz.

Turima omenyje,  kaip iš visos prekyvietės platformoje patiekiamos informacijos pirkėjas galėtų suprasti, yra tarp elektroninės prekyvietės paslaugų ir įsigyjamų prekių ryšys ar ne.

Prekių ženklų paieška

Šį aspektą paminėjo ir Generalinis advokatas savo išvadoje aptariamoje m. ESTT byloje. Pasak jo, jeigu, tarkim, pirkėjui, ieškančiam prekės Amazon tinklalapyje, rodomi įvairūs tos pačios prekės pasiūlymai, kurie gali būti ir pardavėjų, sudariusių sutartį su Amazon dėl jų prekių pateikimo rinkai naudojantis elektronine prekyviete, ir pačios Amazon, parduodančios šias prekes savo sąskaita, pirkėjui gali susidaryti įspūdis, kad Amazon teikia prekių pateikimo rinkai paslaugas, bet ne tik užsiima neutraliu sandėliavimu ar ne tik tarpininkavimu.

Ne visada lengva net ir pakankamai informuotam ir protingai pastabiam interneto naudotojui atskirti, ar jam rodomos prekės pagamintos prekių ženklo savininko arba su juo ekonomiškai susijusios įmonės, ar, priešingai, trečiojo asmens.

Taip kenkiama pagrindinei prekių ženklo funkcijai, t. Pavyzdžiui, jeigu pardavėjas pasirinkęs Amazon elektroninę prekyvietę perduoda pirkėjo pardavėjo kliento prekes, ir Amazon priklausančios įmonės šias prekes priima, sandėliuoja savo paskirstymo centruose, paruošia net gali jas ženklinti, tinkamai pakuoti arba suvynioti kaip dovaną ir siunčia pirkėjui, platina pasiūlymus, reklamą,  aptarnauja klientus, siekdama juos konsultuoti ir priimti grąžinamas prekes, ir administruoja prekių su trūkumais grąžinimą, iš pirkėjo gauna mokėjimą už prekes ir paskui sumokėtą sumą perveda pardavėjui į jo banko sąskaitą, turėtų būti traktuotina, kad toks elektroninės prekyvietės modelis sąlygoja, kad tokia elektroninė prekyvietė atlieka daug pardavėjo darbų, reikalingų tiekiant prekes į rinką.

Todėl, jeigu faktinėje situacijoje pasitvirtintų, kad elektroninės prekyvietės operatorius atlieka prekių pateikimo rinkai funkcijas, daug platesnes nei vien techninių sąlygų prekių platinimui sukūrimas, tai jeigu prekių žymenys pažeistų prekių ženklo savininko teises, savininkas teisėtai galėtų uždrausti naudoti žymenį, ir toks reikalavimas galėtų būti reiškiamas ir elektroninės prekyvietės operatoriui.

prekių ženklų elektroninė paieškos sistema europe akcijų dvejetainiai opcionai

Ir dėl to, tokiais atvejais turėtų galėtų būti reiškiamas reikalavimas elektroninės prekyvietės operatoriui nutraukti teises pažeidžiančius veiksmus, nepriklausomai nuo to, žinojo ar nežinojo apie tai, kad kitų asmenų parduodamos prekės pažeidžia prekių ženklo savininko teises. Nuo žinojimo ir galėjimo žinoti, priklausytų tik  civilinės atsakomybės taikymas, tačiau kiti teisių gynimo būdai, kaip kad minėti draudimai atlikti ženklo naudojimo veiksmus, turėtų būti taikomi nepaisant elektroninės prekyvietės operatoriaus kaltės.

Pastebėtina, kad negalima reikalauti, kad elektroninės prekyvietės operatoriai specialiai privalėtų imtis reikiamų priemonių, siekdami kiekvienu atveju įsitikinti, kad paisoma prekių ženklo, kuriuo pažymėtos jiems patikėtos prekės, savininko teisių, nebent neteisėtas pažeidimas būtų akivaizdus.

prekių ženklų elektroninė paieškos sistema europe diversifikavimo strategijos valdymas

Tačiau, vėlgi, atsižvelgiant į konkrečios elektroninės prekyvietės verslo modelį, gali didėti ir rūpestingumo pareigos apimtis. Kuo daugiau  atlieka prekyvietė veiksmų, būdingų pačiam pardavėjui pateikiant rinkai prekes, tuo  daugiau galima reikalauti, kad jos imtųsi ypač kruopščių veiksmų reikiamų priemoniųtikrindamos prekių, kuriomis prekiaujama, teisėtumą.

Grėsmė gali kilti, net jeigu jos tiktai panašios.

  • Prekių ženklų elektroninė paieškos sistema europe -
  • Paieškos būdai Panašumas Lygindami savo prekių ženklą su anksčiau įregistruotais prekių ženklais, turėtumėte įsivaizduoti, kad esate tipinis vartotojas.
  • Panašumas Lygindami savo prekių ženklą su anksčiau įregistruotais prekių ženklais, turėtumėte įsivaizduoti, kad esate tipinis vartotojas.
  • Geriausia algoritminė prekybos strategija

Ką turėtumėte daryti su paieškos rezultatais? Nustatę, kad jūsų ženklas arba į jūsų ženklą panašus ženklas jau įregistruotas arba jau paduota tokio ženklo paraiška, galite rinktis iš kelių galimybių. Tarkitės: susisiekite su ankstesnio prekių ženklo savininku ir pamėginkite susitarti rinkoje yra nemažai bendrai naudojamų tapačių arba panašių prekių ženklų.

Prekių ženklų elektroninė paieškos sistema europe

Rizikuokite ir registruokite: pateikite paraišką, rizikuodami, kad dėl jos bus paduotas protestas sprendimas, ar pateikti protestą dėl ES prekių ženklo paraiškos, priklauso nuo daugybės veiksnių; tai, kad ženklas jau įregistruotas, nereiškia, kad negalite teikti paraiškos. Ar prieš paduodant paraišką, EUIPO gali atlikti paiešką, kad nustatytų, ar panašus ženklas dar nebuvo įregistruotas? EUIPO siūlo užsisakyti panašumo ataskaitą, kurioje pateikiamas prekių ženklų, galinčių daryti poveikį jūsų paraiškai, sąrašas.

Ankstesni prekių ženklai gali kelti grėsmę jūsų paraiškai.

Sąraše atsižvelgiama tiek į prekių ženklo pavadinimus, tiek į prekes ir paslaugas, dėl kurių prašoma įregistruoti prekių ženklą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šis sąrašas nėra išsamus. Jūsų prekių ženklas gali būti ginčijamas net jeigu panašumo ataskaitoje nepateikiami jokie rezultatai. Ar Tarnyba atlieka tapačių arba panašių prekių ženklų paieškas?

Taip, jei pareiškėjas to paprašė išplėstinėje paraiškos formoje. Dėl kiekvienos ES prekių ženklo paraiškos ir tarptautinės registracijos, kurioje nurodoma ES, Tarnyba per nagrinėjimo procedūrą parengia Europos Sąjungos paieškos ataskaitą. Šioje ataskaitoje nurodomi ankstesni tapatūs arba panašūs ES prekių ženklai, ankstesnės tapačios arba panašios ES prekių ženklų paraiškos ir tarptautinės registracijos su nuoroda į ES dėl tapačių ir panašių prekių ir paslaugų klasių.

Ar dabar norėtumėte kreiptis į Klientų aptarnavimo tarnybą? Sistema nepasiekiama, pamėginkite dar kartą vėliau Kaip galiu sužinoti, ar jau įregistruotas panašus prekių ženklas arba dizainas? Ar prieš paduodant paraišką, EUIPO gali atlikti paiešką, kad nustatytų, ar panašus ženklas dar nebuvo įregistruotas?

Paieška apima ankstesnius prekių ir paslaugų ženklus, priklausančius tai pačiai klasei, taip pat prieštaraujančioms klasėms, kuriose paprastai pateikiamos panašios prekės ir paslaugos.